Bàn giao xe KH Nguyễn Đắc Luân – Hà Nội – Tháng 05.2020

Bàn giao xe Công ty Cổ Phần Tây Hồ – Hà Nội – Tháng 05.2020

Bàn giao xe KH –  Thầy giáo Nguyễn Đức Điệp – Kinh Môn Hải Dương – 06.2020

Bàn giao xe KH –  Đỗ Hùng Cường – Xe Lux SA2.0  – Hà Nội 06.2020

Bàn giao xe KH –  Thầy giáo Vũ Đức Hợp – Hải Dương 02.2020

Bàn giao xe KH –  Trần Văn Hưởng – Hà Nội 03.2020

Bàn giao xe KH –  Lê Minh Lợi – Hà Nội 04.2020