0976432859Chat ZALO

XIN ĐỪNG NGỘ NHẬN THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN

XIN ĐỪNG NGỘ NHẬN THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN!🙏🏻

Tháng 7 là gì? Có nhiều người nói là tháng cô hồn nhưng thực ra không phải vậy…

Tháng 7 là tháng công đức.

Vì sao? Vì khi tháng 7 đến mọi người đều cùng nhau bố thí, cúng dường, phóng sinh và làm rất nhiều việc công đức để hồi hướng cho Ông Bà, Cha Mẹ quá vãng nhiều đời được vãng sinh lạc quốc; Ông Bà, Cha Mẹ hiện thời được phúc thọ tăng long.

Tháng 7 còn là tháng tu học. Bởi dù người xuất gia hay tại gia đều siêng năng lễ Phật, tụng kinh, dùng trai trong dịp này.

Tháng 7 là tháng Hiếu thảo, vì tất cả mọi người đều hướng về Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ tiên.

Như thế sao lại gọi là tháng cô hồn? Chúng ta cần hiểu đúng hơn, và cần có những việc làm thiết thực để tháng 7 với chúng ta thực sự ý nghĩa, mọi người không nên đặt nặng vào những quan niệm sai lầm đó mà đánh mất đi cơ hội thực hiện Hiếu đạo của mình.

Tháng 7 là tháng an lành vì thế mọi người đừng sợ ma, quỷ – cô hồn. Bởi mọi việc tốt hay xấu đều do tâm và hành vi của ta mà ra.

Kính chúc quý vị đạo hữu Phật tử xa gần vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.