Category Archives: BLOG

Đỗ quay đầu xe ra ngoài được lợi gì?

Đỗ quay đầu xe ra ngoài

Trước tiên, hãy nói về lý do nhiều người chọn đỗ cắm đầu xe ô tô vào trong, chổng đuôi ra ngoài. Thứ nhất, khi bạn đang vội, bạn dễ có xu hướng đỗ như vậy cho nhanh được việc. Thứ hai là trường hợp bạn mới có bằng lái, kỹ năng lùi chuồng chưa thành thục. […]